PN-EN ISO 6888-2:2001 - wersja polska

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 2: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem

Zakres

Przedstawiono metodę oznaczania liczby koagulazo-dodatnich gronkowców z gatunku Staphylococcus aureus i innych w produktach spożywczych lub paszach. Podano zasadę metody polegającą na liczeniu kolonii na stałej pożywce z plazmą króliczą i fibrynogenem po inkubacji w warunkach tlenowych w temperaturze 35 stopni C lub 37 stopni C. Opisano rozcieńczalniki, pożywki i odczynniki, aparaturę i przyrządy, sposób pobierania i przygotowania próbek, wykonania badania oraz obliczania i przedstawiania wyników oraz sporządzania sprawozdania z badań

* wymagane pola

Bez VAT: 36,50  PLN Z VAT: 44,90  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 6888-2:2001 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 2: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem
Data publikacji 20-09-2001
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Żywności
Wprowadza EN ISO 6888-2:1999 [IDT], ISO 6888-2:1999 [IDT]
ICS 07.100.30
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 6888-2:2001/A1:2004P