PN-EN ISO 6507-1:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Metale -- Pomiar twardości sposobem Vickersa -- Część 1: Metoda badania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę badania twardości metali w tym węglików spiekanych sposobem Vickersa dla trzech różnych zakresów sił obciążających (patrz Tablica 1). Metoda pomiaru twardości sposobem Vickersa, określona w niniejszym dokumencie, dotyczy długości przekątnych wgłębienia między 0,020 mm i 1,400 mm. Stosowanie niniejszej metody do określenia twardości Vickersa dla mniejszych wgłębników wykracza poza zakres niniejszego dokumentu, ponieważ wyniki będą narażone na dużą niepewność ze względu na ograniczenia pomiaru optycznego i niedoskonałości geometrii końcówki. Określono metodę okresowej weryfikacji dla rutynowego sprawdzania twardościomierza podczas użytkowania przez użytkownika. Dla niektórych materiałów i/lub wyrobów opracowano szczegółowe Normy Międzynarodowe

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 6507-1:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Metale -- Pomiar twardości sposobem Vickersa -- Część 1: Metoda badania
Data publikacji 04-05-2018
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 123, Badań Własności Metali
Wprowadza EN ISO 6507-1:2018 [IDT], ISO 6507-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6507-1:2007 - wersja polska
ICS 77.040.10