PN-EN ISO 6246:2017-05 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Przetwory naftowe -- Zawartość żywic w paliwach -- Metoda odparowania w strumieniu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania zawartości żywic obecnych w paliwach lotniczych i zawartości żywic w benzynie silnikowej lub innych lotnych destylatach. Obejmuje on oznaczanie w produktach zawierających etanol (do zawartości 85 % wyrażonej ułamkiem objętościowym) i związki tlenowe typu eteru oraz dodatki ograniczające tworzenie się osadów.

W przypadku oznaczania zawartości żywic w paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych nie są dostępne dane o precyzji (patrz 14.1).

W przypadku paliw innych niż lotnicze opisano również procedurę oznaczania części pozostałości nierozpuszczalnej w heptanie.

UWAGA – Niniejsza metoda nie jest przeznaczona do badania komponentów benzyny, szczególnie tych o dużym udziale procentowym niskowrzących związków nienasyconych, ponieważ mogą one spowodować eksplozję podczas odparowywania.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 6246:2017-05 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Zawartość żywic w paliwach -- Metoda odparowania w strumieniu
Data publikacji 17-04-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN ISO 6246:2017 [IDT], ISO 6246:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6246:2001 - wersja polska
ICS 75.160.20