PN-EN ISO 6185-2:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Łodzie pneumatyczne -- Część 2: Łodzie z silnikiem o maksymalnej mocy znamionowej od 4,5 kW do 15 kW włącznie

Zakres

W niniejszej części ISO 6185 określono minimalne charakterystyki bezpieczeństwa wymagane podczas projektowania, doboru materiałów, produkcji i prób łodzi pneumatycznych (łącznie ze sztywnymi łodziami pneumatycznymi) o długości całkowitej mniejszej niż 8 m i o minimalnym wyporze 1 800 N. Niniejsza część ISO 6185 ma zastosowanie do następujących typów łodzi pneumatycznych przeznaczonych do użytku w zakresie temperatur eksploatacyjnych od – 15 °C do + 60 °C:
– Typ V: Łodzie pneumatyczne o dopuszczalnej mocy znamionowej silnika od 4,5 kW do 15 kW włącznie
– Typ VI: Jednostki pneumatyczne o napędzie żaglowym i o maksymalnej powierzchni żagla większej niż 6 m2 (patrz Załącznik normatywny A)
UWAGA W przypadku łodzi z silnikiem o mocy znamionowej 4,5 kW i mniejszej – patrz ISO 6185-1, a w przypadku łodzi z silnikiem o mocy znamionowej 15 kW i większej – patrz ISO 6185-3.
Niniejsza część ISO 6185 nie dotyczy łodzi jednokomorowych i łodzi wykonanych z materiałów niewzmocnionych o wyporze powyżej 12 kN i napędzanych silnikami przekraczającymi 4,5 kW oraz nie ma zastosowania do zabawek wodnych i pneumatycznych tratw ratunkowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe W stosunku do normy zastępowanej zmieniono Załącznik ZA i usunięto Załącznik ZB.
Numer normy PN-EN ISO 6185-2:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Łodzie pneumatyczne -- Część 2: Łodzie z silnikiem o maksymalnej mocy znamionowej od 4,5 kW do 15 kW włącznie
Data publikacji 20-12-2018
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 6185-2:2018 [IDT], ISO 6185-2:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6185-2:2005 - wersja polska
ICS 47.080