PN-EN ISO 6145-7:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Analiza gazu -- Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych z zastosowaniem metod dynamicznych -- Część 7: Termiczne regulatory przepływu masy

Zakres

ISO 6145 jest serią dokumentów odnoszących się do różnych metod dynamicznych stosowanych przy sporządzaniu gazowych mieszanin wzorcowych. W niniejszym dokumencie określono metodę ciągłego sporządzania gazowych mieszanin wzorcowych z czystych gazów lub innych mieszanin gazowych przy użyciu termicznych regulatorów przepływu masy.
Przy zastosowaniu tej metody sporządzania gazowych mieszanin wzorcowych optymalne jest osiągnięcie względnej rozszerzonej niepewności pomiaru U, otrzymanej przez pomnożenie niepewności standardowej przez współczynnik rozszerzenia k = 2, nie większej niż 2 %.
Jeżeli zamiast czystych gazów używane są gazy wstępnie zmieszane, można otrzymać ułamki molowe 10^(-6). Pomiar przepływu masy nie jest pomiarem bezpośrednim i regulator przepływu wymaga niezależnego wzorcowania.
Zalety metody polegają na tym, że duża ilość gazowych mieszanin wzorcowych może być sporządzana w sposób ciągły a mieszaniny wieloskładnikowe mogą być sporządzane równie łatwo jak mieszaniny dwuskładnikowe, jeżeli używana jest odpowiednia liczba termicznych regulatorów przepływu masy.
UWAGA Handlowo dostępne są systemy mieszania gazu oparte o termiczne regulatory przepływu masy, niektóre z nich obejmują możliwości informatyzacji i automatycznej kontroli.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 6145-7:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Analiza gazu -- Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych z zastosowaniem metod dynamicznych -- Część 7: Termiczne regulatory przepływu masy
Data publikacji 31-01-2019
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza EN ISO 6145-7:2018 [IDT], ISO 6145-7:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6145-7:2012 - wersja polska
ICS 71.040.40