PN-EN ISO 5530-2:2015-01 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Mąka pszenna -- Fizyczne właściwości ciasta -- Część 2: Oznaczanie właściwości reologicznych za pomocą ekstensografu

Zakres

W niniejszej części ISO 5530 określono metodę, w której za pomocą ekstensografu oznacza się właściwości reologiczne ciasta uzyskanego z mąki pszennej w badaniu na rozciąganie. Zarejestrowany wykres rozciągania pod obciążeniem, ma zastosowanie do oszacowania ogólnej jakości mąki i jej reakcji na polepszacze.
Metoda ma zastosowanie do mąki z przemiału laboratoryjnego i mąki handlowej uzyskanych z pszenicy (Triticum aestivum L.).
UWAGA Podstawą opracowania niniejszej części ISO 5530 jest ICC 114, pozycja bibliograficzna [3]

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5530-2:2015-01 - wersja angielska
Tytuł Mąka pszenna -- Fizyczne właściwości ciasta -- Część 2: Oznaczanie właściwości reologicznych za pomocą ekstensografu
Data publikacji 26-01-2015
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
Wprowadza EN ISO 5530-2:2014 [IDT], ISO 5530-2:2012 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 5530-2:2004 - wersja polska
ICS 67.060