PN-EN ISO 544:2018-02 - wersja niemiecka

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Warunki techniczne dostawy spoiw i topników -- Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono warunki techniczne dostawy spoiw i topników do spawania.
W niniejszej Normie Międzynarodowej nie ujęto materiałów pomocniczych takich jak gazy osłonowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 544:2018-02 - wersja niemiecka
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Warunki techniczne dostawy spoiw i topników -- Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie
Data publikacji 17-05-2019
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 544:2017 [IDT], ISO 544:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 544:2011 - wersja angielska
ICS 25.160.20