PN-EN ISO 4869-1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Część 1: Metoda subiektywna pomiaru tłumienia dźwięku

Zakres

W niniejszym dokumencie określono subiektywną metodę pomiaru tłumienia dźwięku ochronników słuchu na progu słyszenia. Jest to metoda laboratoryjna umożliwiająca otrzymywanie powtarzalnych wyników w kontrolowanych warunkach pomiarowych. Otrzymane wartości odzwierciedlają właściwości tłumiące ochronnika słuchu, wyłącznie w takim przypadku, w którym użytkownicy noszą urządzenie w taki sam sposób, jak osoby badane. W celu uzyskania wartości bardziej reprezentatywnych dla ochronników słuchu przy ich stosowaniu w warunkach rzeczywistych można zastosować metody opisane w Specyfikacji Technicznej ISO/TS 4869-5. Niniejsza metoda pomiaru daje wyniki przy niskich poziomach ciśnienia akustycznego (w pobliżu progu słyszenia), które są także reprezentatywne dla wartości tłumienia dźwięku ochronników słuchu w zakresie wyższych poziomów ciśnienia akustycznego. Wyjątek stanowią ochronniki słuchu o tłumieniu zależnym od poziomu ciśnienia akustycznego dla wartości poziomów, powyżej których ich charakterystyka zależności od poziomu staje się efektywna. Przy takich poziomach ciśnienia akustycznego metoda określona w niniejszym dokumencie nie ma zastosowania, ponieważ zazwyczaj zaniża wartości tłumienia dźwięku takich urządzeń. UWAGA W wyniku testów przy maskowaniu przez szum fizjologiczny występujący w warunkach okluzji (zamknięcia przewodu słuchowego) wartości tłumienia dźwięku mogą być przeszacowane o kilka decybeli w zakresie częstotliwości powyżej 500 Hz.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 4869-1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Część 1: Metoda subiektywna pomiaru tłumienia dźwięku
Data publikacji 19-12-2018
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN ISO 4869-1:2018 [IDT], ISO 4869-1 [IDT]
Zastępuje PN-EN 24869-1:1999 - wersja polska
ICS 13.340.20