PN-EN ISO 4022:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Przepuszczalne spiekane materiały metaliczne -- Oznaczanie przepuszczalności płynu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania przepuszczalności porowatych spieków materiałów metalicznych za pomocą płynów, w których porowatość ma celowo charakter ciągły lub łączy się wzajemnie, a badanie jest przeprowadzane w takich warunkach, aby przepuszczalność płynów można było wyrazić w postaci współczynników przepuszczalności dla przepływu płynu lepkiego i przepływu bezwładnościowego (patrz Załącznik A). Niniejszy dokument nie dotyczy bardzo długich, cylindrycznych próbek do badań o małej średnicy, w których spadek ciśnienia płynu podczas przechodzenia przez próbkę może być dość duży w porównaniu ze spadkiem ciśnienia płynu przechodzącego przez jej ściankę (patrz A.5).

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 4022:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Przepuszczalne spiekane materiały metaliczne -- Oznaczanie przepuszczalności płynu
Data publikacji 12-12-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 33, Metalurgii Proszków
Wprowadza EN ISO 4022:2018 [IDT], ISO 4022:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4022:2007 - wersja polska
ICS 77.160