PN-EN ISO 374-1:2017-01/A1:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące skuteczności w zakresie ryzyka chemicznego

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania dotyczące rękawic ochronnych do ochrony użytkownika przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz zdefiniowano terminy, które należy stosować.
UWAGA Jeśli wymagane jest zapewnienie innych właściwości ochronnych, np. ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, cieplnymi, rozproszeniem ładunków elektrostatycznych itd., stosowane są dodatkowo odpowiednie określone normy eksploatacyjne. Dalsze informacje dotyczące norm dla rękawic ochronnych można znaleźć w EN 420.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 374-1:2017-01/A1:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące skuteczności w zakresie ryzyka chemicznego
Data publikacji 07-09-2018
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN ISO 374-1:2016/A1:2018 [IDT], ISO 374-1:2016/Amd 1:2018 [IDT]
ICS 01.040.13, 13.340.40