PN-EN ISO 3690:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Spawanie i procesy pokrewne -- Oznaczanie zawartości wodoru w metalu spoiny

Zakres

W niniejszym dokumencie określono procedury pobierania próbek i procedury analityczne dotyczące oznaczania wodoru dyfundującego w spoinie złącza ze stali martenzytycznej, bainitycznej i ferrytycznej powstającego w procesach spawania łukowego tego rodzaju stali z użyciem materiału dodatkowego.
Techniki określone w niniejszym dokumencie polegają na pomiarze ilości wodoru dyfundującego zgromadzonego ponad powierzchnią rtęci lub gromadzenie go w przestrzeni gazowej wypełnionej gazem obojętnym, takim jak argon. Ilość zebranego wodoru jest określana przez pomiar jego objętości w pierwszym przypadku i poprzez, na przykład, pomiar przewodności cieplnej w drugim przypadku.
Temperatura gromadzenia wodoru dyfundującego jest kontrolowana w celu uniknięcia aktywowania cieplnego wodoru nie ulegającego dyfuzji.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 3690:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Spawanie i procesy pokrewne -- Oznaczanie zawartości wodoru w metalu spoiny
Data publikacji 15-11-2018
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 3690:2018 [IDT], ISO 3690:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3690:2012 - wersja angielska
ICS 25.160.40