PN-EN ISO 3405:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego i syntetycznego -- Oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym

Zakres

W niniejszym dokumencie podano laboratoryjną metodę oznaczania składu frakcyjnego lekkich i średnich destylatów naftowych oraz pokrewnych produktów pochodzenia syntetycznego lub biologicznego o temperaturze początku destylacji powyżej 0 °C i temperaturze końca destylacji nie wyższej niż około 400 °C, z użyciem aparatu ręcznego lub automatycznego. Typowe lekkie destylaty to: benzyny do pojazdów samochodowych, mieszaniny benzyn do pojazdów samochodowych zawierających do 85 % (V/V) etanolu i benzyny lotnicze. Typowe średnie destylaty to: paliwa do turbinowych silników lotniczych, nafty, oleje napędowe, oleje napędowe zawierające do 30 % (V/V) FAME oleje opałowe lekkie i paliwa żeglugowe, które charakteryzują się nieznaczną ilością pozostałości.
UWAGA W niniejszej Normie Międzynarodowej symbol „% (V/V)” oznacza ułamek objętościowy substancji.
Skład frakcyjny (lotność) charakteryzuje właściwości węglowodorów oraz produktów podobnych pochodzenia syntetycznego lub biologicznego, i ma istotny wpływ na ocenę ich bezpieczeństwa oraz eksploatacji, zwłaszcza w przypadku paliw i rozpuszczalników. Zakres wrzenia dostarcza istotnych informacji o składzie i zachowaniu się w trakcie przechowywania i użytkowania, a szybkość odparowania jest ważnym parametrem podczas stosowania wielu rozpuszczalników. Wartości graniczne dla określonej charakterystyki destylacyjnej włączane są do większości wymagań dla przetworów naftowych pochodzących z destylacji i paliw ciekłych w celu kontroli charakterystyki produktu finalnego i regulacji powstawania par, które mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe lub w inny sposób przedostawać się do atmosfery w postaci emisji ( VOC).

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 3405:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego i syntetycznego -- Oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym
Data publikacji 22-05-2019
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN ISO 3405:2019 [IDT], ISO 3405:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3405:2012 - wersja polska
ICS 75.080