PN-EN ISO 3381:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3381:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Kolejnictwo -- Akustyka -- Pomiar hałasu wewnątrz pojazdów szynowych

Zakres

Zdefiniowano 13 podstawowych pojęć związanych z pomiarem hałasu wewnątrz pojazdów szynowych. Ustalono warunki do osiągnięcia powtarzalnych i porównywalnych wyników pomiarów poziomów i spektrów hałasu wewnątrz wszystkich rodzajów pojazdów jeżdżących po szynach lub innych torach stałych, z wyjątkiem eksploatowanych pojazdów do utrzymania toru. Określono wielkości mierzone i przyrządy pomiarowe oraz warunki pomiarów i sposób postępowania podczas ich prowadzenia. Podano formę opracowania wyników i raportu z pomiarów

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 3381:2005 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Akustyka -- Pomiar hałasu wewnątrz pojazdów szynowych
Data publikacji 15-11-2005
Data wycofania 18-04-2011
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN ISO 3381:2005 [IDT]
ICS 45.060.01, 17.140.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3381:2011 - wersja angielska