PN-EN ISO 25119-4:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 4: Wytwarzanie, funkcjonowanie, modyfikacja i procesy wsparcia

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono ogólne zasady dla projektowania i prac rozwojowych związanych z bezpieczeństwem części systemów sterowana (SRP/CS) w ciągnikach używanych w rolnictwie i leśnictwie oraz maszynach rolniczych samobieżnych z operatorem jadącym w pozycji siedzącej, zawieszanych, półzawieszanych i przyczepianych. Może mieć ona zastosowanie również do sprzętu komunalnego (np. zamiatarki uliczne).
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do:
- statków powietrznych i pojazdów na poduszce powietrznej używanych w rolnictwie,
- sprzętu do trawników i ogrodów.
Niniejszy dokument określa charakterystyki i kategorie wymagane od SRP/CS dla wypełnienia ich funkcji związanych z bezpieczeństwem. Nie identyfikuje on poziomów wydajności dla poszczególnych zastosowań.
UWAGA 1 Normy przedmiotowe typu – C dla poszczególnych maszyn mogą podawać poziomy wydajności (AgPL) dla funkcji związanych z bezpieczeństwem maszyn, które objęte są ich zakresem. W innych przypadkach za określenie AgPL odpowiada producent.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do związanych z bezpieczeństwem części elektrycznych/elektronicznych/programowalnych systemów elektronicznych(E/E/PES), jako tych które są związane z systemami mechatronicznymi. Określa on możliwe zagrożenia powodowane przez wadliwe działanie E/E/PS systemów związanych z bezpieczeństwem, włącznie z interakcjami pomiędzy tymi systemami. Nie jest on adresowany do zagrożeń odnoszących się do porażenia elektrycznego, pożaru, zadymienia, gorąca, promieniowania, toksyczności, palności, reaktywności, korozji, rozładowania energii i podobnych zagrożeń, jeżeli nie są spowodowane wadliwym działaniem związanych z bezpieczeństwem systemów E/E/EPS. Określa on również wadliwe działanie związanych z bezpieczeństwem systemów E/E/EPS powiązanych z środkami ochronnymi, osłonami bezpieczeństwa, lub z bezpieczeństwem funkcji odpowiadających na zagrożenia nie związane z E/E/EPS.
Przykłady, które obejmuje zakres niniejszego dokumentu:
- SRP/CS ograniczające bieżący prąd w hybrydach elektrycznych w celu zapobieżenia zagrożeniu uszkodzenia izolacji/porażenia,
- oddziaływania elektromagnetycznego z SRP/CS,
- SRP/CS zaprojektowanych w celu zapobiegania pożarowi.

Przykłady, których nie obejmuje zakres niniejszego dokumentu:
- niesprawności izolacji spowodowane tarciem, które prowadzą do zagrożeń porażeniem,
- nominalne promieniowanie elektromagnetyczne, oddziałujące na systemy sterowania pobliskich maszyn,
- korozja powodująca przegrzanie przewodów elektrycznych.

Niniejszy dokument nie ma zastosowania do systemów nie E/ES/PES (np. hydraulicznych, mechanicznych lub pneumatycznych. UWAGA 2 Patrz również EN ISO 12100 dla zasad projektowania odnoszących się do bezpieczeństwa maszyn.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do związanych z bezpieczeństwem części systemów sterowana, które zostały wyprodukowane przed datą jego publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 25119-4:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 4: Wytwarzanie, funkcjonowanie, modyfikacja i procesy wsparcia
Data publikacji 05-03-2019
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN ISO 25119-4:2018 [IDT], ISO 25119-4:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16590-4:2014-08 - wersja polska, PN-EN 16590-4:2014-08 - wersja angielska
ICS 35.240.99, 65.060.01