PN-EN ISO 23900-6:2018-10 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach sztucznych -- Część 6: Oznaczanie metodą testu foliowego

Zakres

W niniejszej części ISO 23900 ustalono metodę oceny stopnia zdyspergowania pigmentów1) i/lub wypełniaczy w polimerze termoplastycznym.
Metoda jest odpowiednia do badania pigmentów i/lub wypełniaczy w postaci koncentratów lub mieszanek barwionych w masie we wszystkich polimerach stosowanych do procesów wytłaczania.
UWAGA Zakresem niniejszej części ISO 23900 nie są objęte wady takie, jak żele, czarne plamki, dziurki w folii do badań itp.
Wynik testu foliowego oznaczany zgodnie z niniejszą metodą jest ważny tylko dla stosowanego urządzenia, warunków i polimeru do badań. Zastosowanie warunków badania różniących się od tych nie są ustalone w niniejszej części ISO 23900. Wyniki uzyskane dla poszczególnych pigmentów i/lub wypełniaczy są zatem porównywalne tylko wtedy, gdy są stosowane takie same warunki przygotowania koncentratów lub mieszanek barwionych w masie i porównywalny system detekcji.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 23900-6:2018-10 - wersja polska
Tytuł Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach sztucznych -- Część 6: Oznaczanie metodą testu foliowego
Data publikacji 19-06-2019
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
Wprowadza EN ISO 23900-6:2018 [IDT], ISO 23900-6:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13900-6:2013-04 - wersja angielska
ICS 87.060.10