PN-EN ISO 23874:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Gaz ziemny -- Wymagania dotyczące metody chromatografii gazowej stosowanej do obliczania temperatury punktu rosy węglowodorów

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano wymagania dotyczące analizy gazu ziemnego o jakości przesyłowej lub gazociągowej na tyle szczegółowe, że temperatura punktu rosy węglowodorów może być obliczana przy użyciu odpowiedniego równania stanu. Może ono być zastosowane do gazów, których maksymalna temperatura punktu rosy (krikodenterm) jest pomiędzy 0 oC a -50 oC. Ciśnienia przy których obliczane są te maksymalne temperatury punktu rosy są w zakresie 2 MPa (20 bar) do 5 MPa (50 bar). Główne składniki są oznaczane przy zastosowaniu ISO 6974 (wszystkie części) a zakresy składników, które mogą być oznaczone są określone w ISO 6974-1.
Procedura podana w niniejszej Normie Międzynarodowej obejmuje oznaczanie węglowodorów w zakresie od C5 do C12. n-Pentan, który jest oznaczany ilościowo przy użyciu ISO 6974 (wszystkie części), jest stosowany jako składnik pomostowy a wszystkie C6 i wyższe węglowodory są oznaczane względem n-pentanu.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 23874:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Gaz ziemny -- Wymagania dotyczące metody chromatografii gazowej stosowanej do obliczania temperatury punktu rosy węglowodorów
Data publikacji 11-01-2019
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza EN ISO 23874:2018 [IDT], ISO 23874:2006 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 23874:2012 - wersja polska
ICS 75.060