PN-EN ISO 23500-5:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Przygotowanie i zarządzanie jakością płynów do hemodializy i terapii pokrewnych -- Część 5: Jakość płynów dializacyjnych do hemodializy i terapii pokrewnych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania jakościowe dla płynów dializacyjnych używanych do hemodializy i terapii pokrewnych. Niniejszy dokument obejmuje płyny dializacyjne używane do hemodializy i hemodiafiltracji, w tym płyn zastępczy do hemodiafiltracji i hemofiltracji. Woda i koncentraty używane do sporządzania płynu dializacyjnego lub wyposażenia używanego do jego sporządzania wyłączono z zakresu niniejszego dokumentu. Zagadnienia te określono w innych Normach Międzynarodowych. Z zakresu niniejszego dokumentu wyłączono oparte na sorbencie systemy regeneracji płynu dializacyjnego, które regenerują i recyrkulują małe objętości płynu dializacyjnego, systemy do ciągłej terapii nerkozastępczej, które wykorzystują roztwory paczkowane, oraz systemy i roztwory do dializy otrzewnowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 23500-5:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Przygotowanie i zarządzanie jakością płynów do hemodializy i terapii pokrewnych -- Część 5: Jakość płynów dializacyjnych do hemodializy i terapii pokrewnych
Data publikacji 02-07-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 23500-5:2019 [IDT], ISO 23500-5:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11663:2016-03 - wersja angielska
ICS 11.040.40