PN-EN ISO 22477-5:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania konstrukcyjnych elementów geotechnicznych -- Część 5: Badanie kotew

Zakres

W niniejszym dokumencie określono specyfikację dla wykonywania badań na rozciąganie dla kotew formowanych w gruncie, tak jak to określono w EN 1997-1 oraz EN 1537. Niniejszy dokument zawiera trzy metody badawcze. Metoda Badawcza nr 1 obejmuje cykliczne obciążanie rozciągające z pomiarem przemieszczeń dla poszczególnych kroków obciążania; Metoda Badawcza nr 2 obejmuje cykliczne obciążanie rozciągające z pomiarem redukcji obciążenia dla poszczególnych jego kroków; Metoda Badawcza nr 3 obejmuje kolejne kroki obciążania z pomiarem przemieszczeń przy kolejnych utrzymywanych obciążeniach rozciągających.
W niniejszym dokumencie określono specyfikację dla urządzeń eksperymentalnych, aparatów pomiarowych, procedur badań, zdefiniowania i prezentacji wyników badań oraz zawartości dokumentacji z badań.
UWAGA W niniejszym dokumencie nie określono specyfikacji dla kryteriów granicznych oraz wielkości obciążeń w trakcie badań. Niniejsze kwestie ujęte są w EN 1997-1 lub jej załącznikach krajowych dla krajów członkowskich CEN oraz w podobnych krajowych dokumentach aplikacyjnych dla niniejszej normy badawczej dla krajów członkowskich ISO

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 22477-5:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania konstrukcyjnych elementów geotechnicznych -- Część 5: Badanie kotew
Data publikacji 31-10-2018
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN ISO 22477-5:2018 [IDT], ISO 22477-5:2018 [IDT]
ICS 93.020