PN-EN ISO 22315:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Bezpieczeństwo powszechne -- Ewakuacje masowe -- Wytyczne dotyczące planowania

Zakres

Niniejsza Norma zawiera wytyczne dotyczące planowania masowej ewakuacji w zakresie tworzenia, wdrażania, monitorowania, oceny, przeglądu i poprawy gotowości. Ustanawia ramy dla każdej działalności w planowaniu masowej ewakuacji dla wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń. Pomoże organizacjom opracować plany oparte na faktach i ocenione pod względem skuteczności.
Niniejsza Norma jest przeznaczona dla organizacji odpowiedzialnych lub zaangażowanych w część lub całość planów masowej ewakuacji. Ma zastosowanie do wszystkich typów i rozmiarów organizacji zaangażowanych w planowanie masowej ewakuacji na przykład władze lokalne, regionalne i krajowe; organy statutowe; organizacje międzynarodowe i pozarządowe; biznes oraz grupy społeczne i publiczne.
Niniejsza Norma obejmuje planowanie masowej ewakuacji w celu uzyskania skuteczniejszej reakcji podczas ewakuacji rzeczywistej. Pomoże to organizacjom wypełnić obowiązek ratowania ludzkiego życia i zredukowania cierpienia.
Niniejsza Norma nie obejmuje działań mających na celu ustabilizowanie dotkniętego obszaru po ewakuacji, ochrony mienia i ochrony środowiska.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 22315:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo powszechne -- Ewakuacje masowe -- Wytyczne dotyczące planowania
Data publikacji 09-01-2019
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 306, Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
Wprowadza EN ISO 22315:2018 [IDT], ISO 22315:2014 [IDT]
ICS 03.100.01