PN-EN ISO 22117:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Wymagania szczegółowe i wytyczne dla badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i podano wytyczne dla organizacji programów badań biegłości (PT) w badaniach mikrobiologicznych:
a) żywności i napojów
b) pasz
c) próbek środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywności i pasz
d) etapu produkcji pierwotnej
Niniejszy dokument ma również zastosowanie do badań mikrobiologicznych wody w przypadku gdy jest ona używana w produkcji żywności lub jest uznana jako żywność w krajowych przepisach.
Niniejszy dokument odnosi się do organizacji technicznych i wdrażania programów PT jak też do statystycznej obróbki wyników badań mikrobiologicznych.
Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania z ISO/IEC 17043 i ISO 13528, i dotyczy jedynie obszarów gdzie określone lub dodatkowe wymagania są niezbędne w programach PT, które są powiązane z badaniami mikrobiologicznymi w obszarach wyszczególnionych w pierwszym akapicie.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 22117:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Wymagania szczegółowe i wytyczne dla badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne
Data publikacji 11-04-2019
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Żywności
Wprowadza EN ISO 22117:2019 [IDT], ISO 22117:2019 [IDT]
ICS 07.100.30