PN-EN ISO 21309-2:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Tworzywa sztuczne -- Kopolimer etylen/alkohol winylowy (EVOH) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody przygotowania kształtek do badań i metody badań, stosowane do oznaczania właściwości kopolimeru etylen/alkohol winylowy (EVOH) przeznaczonego do różnych technik formowania. Podano wymagania dotyczące postępowania z materiałem do badań i kondycjonowania zarówno tworzywa przed formowaniem, jak i kształtek przed badaniem.

W niniejszym dokumencie opisano procedury i warunki przygotowania kształtek do badań i procedury oznaczania właściwości materiałów, z których kształtki te wykonano. Wymieniono właściwości i metody badań, które są odpowiednie i konieczne do scharakteryzowania EVOH przeznaczonego do różnych technik formowania.

Właściwości zostały wybrane z ogólnych metod badań podanych w ISO 10350-1. Do niniejszej części ISO 21309 włączono również inne metody badań, szeroko stosowane lub szczególnie ważne w odniesieniu do tych materiałów przeznaczonych do różnych technik formowania, jak właściwości charakterystyczne wskazane w ISO 21309-1.

Aby uzyskać odtwarzalne i porównywalne wyniki badań, jest konieczne stosowanie metod przygotowania i kondycjonowania, wymiarów kształtek i procedur badań określonych tutaj. Uzyskane wartości niekoniecznie będą identyczne z wartościami uzyskanymi dla kształtek o innych wymiarach lub przygotowanych według innych procedur.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 21309-2:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Kopolimer etylen/alkohol winylowy (EVOH) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości
Data publikacji 25-04-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 21309-2:2019 [IDT], ISO 21309-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14663-2:2007 - wersja polska
ICS 83.080.20