PN-EN ISO 21306-1:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Tworzywa sztuczne -- Poli(chlorek winylu) nieplastyfikowany (PVC-U) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono system oznaczenia tworzyw termoplastycznych PVC nieplastyfikowanych, który może stanowić podstawę specyfikacji.
Poszczególne rodzaje tworzyw PVC-U rozróżnia się między sobą za pomocą systemu klasyfikacji na podstawie odpowiednich poziomów właściwości charakterystycznych:
a) temperatury mięknienia Vicata
b) udarności z karbem (metoda Charpy’ego)
c) modułu elastyczności
oraz informacji dotyczących podstawowych właściwości polimeru, przewidywanego stosowania i/lub metody przetwórstwa, istotnych właściwości, dodatków, barwników, napełniaczy oraz materiałów wzmacniających.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich składów homopolimerów i kopolimerów nieplastyfikowanych, w których zawartość chlorku winylu wynosi co najmniej 50 % wyrażone ułamkiem masowym.
Dokument dotyczy również składów zawierających poli(chlorek winylu) chlorowany oraz zawierających mieszanki jednego lub większej liczby polimerów wymienionych wyżej, pod warunkiem, że całkowita ilość tych polimerów stanowi co najmniej 50 % zawartości polimerów w składzie wyrażone ułamkiem masowym.
Dokument ma zastosowanie w przypadku materiałów gotowych do bezpośredniego zastosowania w postaci proszku, ziaren lub granulatu oraz materiałów niemodyfikowanych lub modyfikowanych barwnikami, dodatkami, napełniaczami, itd.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do tworzyw komórkowych.
Nie przyjmuje się założenia, że materiały o tym samym oznaczeniu wykazują takie same właściwości. W niniejszym dokumencie nie podano danych technicznych, danych użytkowych lub danych dotyczących warunków przetwórstwa, które mogą być wymagane do określenia materiału do szczególnych zastosowań, i/lub metod przetwórczych.
Jeżeli są wymagane dodatkowe właściwości, to należy je oznaczać zgodnie z metodami badań określonymi w ISO 21306-2 niniejszej Normy Międzynarodowej, jeżeli są odpowiednie.
Aby wytypować tworzywo termoplastyczne do określonego zastosowania lub zapewnić odtwarzalne warunki przetwórstwa, w bloku danych 5 (patrz 4.1) można podać dodatkowe wymagania.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 21306-1:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Poli(chlorek winylu) nieplastyfikowany (PVC-U) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji
Data publikacji 22-05-2019
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 21306-1:2019 [IDT], ISO 21306-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 1163-1:2000 - wersja polska
ICS 83.080.20