PN-EN ISO 21305-1:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Tworzywa sztuczne -- Poliwęglan (PC) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono system oznaczenia tworzyw na bazie poliwęglanu (PC) do różnych technik formowania, który może stanowić podstawę specyfikacji.
Poszczególne rodzaje tworzyw poliwęglanowych rozróżnia się między sobą za pomocą systemu klasyfikacji na podstawie odpowiednich poziomów właściwości charakterystycznych:

a) masowego wskaźnika szybkości płynięcia
b) udarności z karbem metodą Charpy’ego

oraz informacji dotyczących przewidywanego stosowania i/lub metody przetwórstwa, istotnych właściwości, dodatków, kolorantów, napełniaczy oraz materiałów wzmacniających.

Niniejszy dokument stosuje się do wszystkich homopolimerów i kopolimerów na bazie poliwęglanu. Dokument ma zastosowanie w odniesieniu do materiał niemodyfikowanych odpowiednich do bezpośredniego zastosowania oraz materiałów modyfikowanych np. kolorantami, dodatkami, napełniaczami, materiałami wzmacniającymi i modyfikatorami polimerowymi.

Nie należy zakładać, że materiały o tym samym oznaczeniu wykazują takie same właściwości użytkowe. W niniejszym dokumencie nie podano danych technicznych, danych użytkowych lub danych dotyczących warunków przetwórstwa, które mogą być wymagane do określenia materiału. Jeżeli są wymagane dodatkowe właściwości, to należy je oznaczać zgodnie z metodami badań określonymi w ISO 21305-2, jeżeli są odpowiednie.

Aby określić tworzywo termoplastyczne o wymaganiach specjalnych, wymagania te należy podać w bloku danych 5 (patrz 4.6).

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 21305-1:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Poliwęglan (PC) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji
Data publikacji 16-04-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 21305-1:2019 [IDT], ISO 21305-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 7391-1:2006 - wersja angielska
ICS 83.080.20