PN-EN ISO 21304-1:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Tworzywa sztuczne -- Polietylen o bardzo dużej masie cząsteczkowej (PE-UHMW) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

Zakres

W niniejszym dokumencie określono system oznaczenia tworzyw termoplastycznych PE-UHMW, który może być stosowany jako podstawa specyfikacji.
Dla celów niniejszego dokumentu tworzywa PE-UHMW to tworzywa na bazie polietylenu mające masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) mniejszy niż 0,1 g/10 min, mierzony w temperaturze 190 °C pod obciążeniem 21,6 kg.

UWAGA Potwierdzono, że wskaźnik szybkości płynięcia stopu (MVR) jest przydatny do charakteryzowania niektórych materiałów PE-UHMW (np. materiałów rurowych) w warunkach badania 230 ° C / 21,6 kg i średnicy otworu matrycy z 3628 mm ( patrz ISO 21304-2).

Poszczególne rodzaje tworzyw PE-UHMW rozróżnia się między sobą za pomocą systemu klasyfikacji na podstawie odpowiednich poziomów właściwości charakterystycznych:
a) liczby lepkościowej
b) naprężenia przy wydłużeniu
c) udarności z karbem metodą Charpy’ego
oraz informacji dotyczących przewidywanego zastosowania i/lub metody przetwórstwa, istotnych właściwości, dodatków, barwników, napełniaczy oraz materiałów wzmacniających.
Niniejszy system oznanczania stosuje się do wszystkich homopolimerów PE-UHMW oraz kopolimerów etylenu o bardzo dużych masach cząsteczkowych, zawierających masowo mniej niż 50 % innych monomerów 1-olefinowych oraz najwyżej 3 % monomerów nieolefinowych z grupami funkcyjnymi.
Dokument ma zastosowanie w przypadku materiałów gotowych do bezpośredniego zastosowania w postaci proszku, ziaren lub granulatu oraz do materiałów niemodyfikowanych lub modyfikowanych barwnikami, dodatkami, napełniaczami, itd.
Nie przyjmuje się założenia, że tworzywa mające takie samo oznaczenie wykazują takie same właściwości użytkowe. W niniejszym dokumencie nie podano danych technicznych, danych użytkowych lub danych dotyczących warunków przetwórstwa, które mogą być wymagane do określenia materiału do szczególnych zastosowań, i/lub metod przetwórczych.
Jeżeli są wymagane takie dodatkowe właściwości, to należy je oznaczać zgodnie z metodami badań określonymi w ISO 21304-2, jeżeli są odpowiednie.
Aby wytypować tworzywo termoplastyczne do określonego zastosowania lub zapewnić odtwarzalne warunki przetwórstwa, dodatkowe wymagania można podać w bloku danych 5 (patrz 4.1).

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 21304-1:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Polietylen o bardzo dużej masie cząsteczkowej (PE-UHMW) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji
Data publikacji 22-05-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 21304-1:2019 [IDT], ISO 21304-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11542-1:2003 - wersja polska
ICS 83.080.20