PN-EN ISO 21302-1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Tworzywa sztuczne -- Polibuten-1 (PB-1) do różnych technik formowania – Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono system oznaczenia tworzyw termoplastycznych na bazie polibutenu-1 (PB-1), który może być stosowany jako podstawa specyfikacji. W celu uproszczenia, w niniejszym dokumencie jest stosowane oznaczenie polibuten-1 oraz skrót PB.

Poszczególne rodzaje tworzyw polibutenowych rozróżnia się między sobą za pomocą systemu klasyfikacji na podstawie odpowiednich poziomów właściwości charakterystycznych masowego wskaźnika szybkości płynięcia oraz informacji dotyczących właściwości polimeru podstawowego, przewidywanego zastosowania i/lub metody przetwórstwa, istotnych właściwości, dodatków, barwników, napełniaczy oraz materiałów wzmacniających.

Niniejszy dokument stosuje się do wszystkich homopolimerów i kopolimerów na bazie butenu-1, w których maksymalna zawartość pozostałych monomerów 1-olefinowych wynosi mniej niż 50 g/kg [ułamek masowy], a zawartość monomerów nieolefinowych z grupami funkcyjnymi wynosi maksymalnie 3 g/kg [ ułamek masowy].
Norma ma zastosowanie w przypadku materiałów gotowych do bezpośredniego zastosowania w postaci proszku, ziaren lub granulatu oraz do materiałów niemodyfikowanych lub modyfikowanych barwnikami, dodatkami, napełniaczami, itd.

Nie przyjmuje się założenia, że materiały mające takie samo oznaczenie wykazują takie same właściwości użytkowe. W niniejszym dokumencie nie podano danych technicznych, danych użytkowych lub danych dotyczących warunków przetwórstwa, które mogą być wymagane do określenia materiału do szczególnych zastosowań i/lub metody przetwórstwa.
Jeżeli takie dodatkowe właściwości są wymagane, to należy je oznaczać zgodnie z metodami badań określonymi w ISO 21302-2, jeżeli są odpowiednie.

Aby wytypować tworzywo termoplastyczne do określonego zastosowania, lub zapewnić odtwarzalne warunki przetwórstwa, dodatkowe wymagania można podać w bloku danych 5 (patrz 4.1).

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 21302-1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Polibuten-1 (PB-1) do różnych technik formowania – Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji
Data publikacji 17-07-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 21302-1:2019 [IDT], ISO 21302-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8986-1:2009 - wersja angielska
ICS 83.080.20