PN-EN ISO 20697:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Sterylne cewniki do drenowania i urządzenia towarzyszące do jednorazowego użytku

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące sterylnych cewników do drenowania jednorazowego użytku, systemów drenujących do drenowania ran i płynu, chirurgicznych cewników do drenowania i ich komponentów. Cewnik umieszczony jest w jamie ciała lub w ranie chirurgicznie lub przezskórnie w celu drenowania na zewnątrz płynu lub powietrza. Cewnik do drenowania pozwala na swobodny odpływ lub podłączenie do źródła ssania w celu szybszej granulacji tkanki.
Dokument nie ma zastosowania do:
a) cewników odsysających;
b) cewników do tchawicy;
c) cewników cewkowych;
UWAGA Patrz ISO 20696.
d) stentów moczowodowych, stentów do dróg żółciowych lub innych stentów;
UWAGA Wymagania odnoszące się do stentów, patrz ISO 14630 i ASTM F1828-97.
e) cewników do drenowania umiejscowionych w przewodzie pokarmowym, techniką przezskórnej gastrostomii;
f) cewników centralnych wykorzystywanych do usuwania płynu mózgowo-rdzeniowego;
UWAGA Patrz ISO 20698.
g) cewników dojelitowych wykorzystywanych do usuwania płynów lub substancji z przewodu pokarmowego;
UWAGA Patrz ISO 20695.
h) powłok ochronnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 20697:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Sterylne cewniki do drenowania i urządzenia towarzyszące do jednorazowego użytku
Data publikacji 11-09-2018
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 20697:2018 [IDT], ISO 20697:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1617:2002 - wersja angielska
ICS 11.040.25