PN-EN ISO 20623:2018-02 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie właściwości przeciwzatarciowych i przeciwzużyciowych środków smarowych -- Metoda czterokulowa (warunki europejskie)

Zakres

W niniejszym dokumencie określono procedury pomiaru właściwości przeciwzatarciowych (EP) i właściwości przeciwzużyciowych ciekłych środków smarowych (kategorie C, D, F, G, H, M, P ISO 6743-99), smarów plastycznych (ISO 6743-9, kategoria X) i innych stałych środków smarowych. Warunki badania są tak dobrane, że nie symulują określonych warunków użytkowania, lecz mają dostarczyć informacji w zakresie znormalizowanych warunków dla celów badań, rozwoju, kontroli jakości i uszeregowania cieczy. Wyniki wykorzystuje się w specyfikacjach środków smarowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 20623:2018-02 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie właściwości przeciwzatarciowych i przeciwzużyciowych środków smarowych -- Metoda czterokulowa (warunki europejskie)
Data publikacji 03-07-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Olejów Smarowych
Wprowadza EN ISO 20623:2018 [IDT], ISO 20623:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 20623:2010 - wersja polska
ICS 75.100