PN-EN ISO 20601:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Stosowanie zautomatyzowanej techniki głowicy mozaikowej dla cienkościennych elementów stalowych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono zastosowanie zautomatyzowanej techniki głowicy mozaikowej dla pół- lub w pełni zautomatyzowanych badań ultradźwiękowych połączeń spawanych części stalowych o grubości ścianki od 3,2 mm do 8,0 mm. Jest to typowy zakres wartości grubości ścianek rur w kotłach, co jest ważnym zastosowaniem tej technologii badawczej. Minimalna i maksymalna wartość zakresu grubości ścianki może być przekroczona, gdy stosowany jest poziom badania "D" niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument stosuje się do połączeń spawanych z pełnym przetopem, o prostej geometrii, w płytach, rurach, rurkach i zbiornikach, w których zarówno spoina jak i materiał podstawowy to stal niskostopowa i/lub drobnoziarnista.
Wszędzie tam, gdzie w niniejszym dokumencie podano parametry ultradźwiękowe zależne od materiału, są one oparte na stalach mających prędkości rozchodzenia się dźwięku wynoszącą 5 920 (± 50) m / s dla fal wzdłużnych i 3 255 (± 30) m/s dla fal poprzecznych. Konieczne jest uwzględnienie tego faktu podczas badania materiałów o innej prędkości rozchodzenia się dźwięku.
Niniejszy dokument przedstawia wytyczne dotyczące specyficznych możliwości i ograniczeń technologii badania głowicą mozaikową dla wykrywania, lokalizacji, określania rozmiaru i charakterystyki nieciągłości w połączeniach spawanych. Ultradźwiękowa technologia badania głowicą mozaikową może być stosowana jako technika autonomiczna lub w połączeniu z innymi metodami lub technikami nieniszczącymi (NDT), podczas wytwarzania i badania nowych spoin / naprawianych spoin (badania eksploatacyjne, przeglądy).
Niniejszy dokument określa dwa poziomy badania:
- poziom "C" dla sytuacji standardowych;
- poziom "D" dla innych sytuacji / specjalnych zastosowań.
Niniejszy dokument opisuje ocenę nieciągłości dla celów akceptacji w oparciu o:
- wysokość i długość;
- amplituda (równoważny rozmiar reflektora) i długość;
- decyzję idź / nie idź.
Niniejszy dokument nie obejmuje poziomów akceptacji nieciągłości.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 20601:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Stosowanie zautomatyzowanej techniki głowicy mozaikowej dla cienkościennych elementów stalowych
Data publikacji 05-03-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 20601:2018 [IDT], ISO 20601:2018 [IDT]
ICS 25.160.40