PN-EN ISO 20558-2:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Tworzywa sztuczne -- Poli(siarczek fenylenu) (PPS) materiały do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie próbki do badań oraz oznaczanie właściwości

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody przygotowania próbek badań oraz metody badań stosowanych do określania właściwości poli(siarczku fenylu) (PPS) do różnych technik formowania. Podano wymagania dotyczące przygotowania i kondycjonowania zarówno materiału do badań przed formowaniem, jak i kształtek przed badaniem.
Opisano procedury i warunki przygotowania kształtek do badań o określonym stanie oraz procedury dotyczące pomiaru właściwości materiałów, z których te kształtki wykonano. Podano właściwości i metody badań, które są odpowiednie i konieczne do charakteryzowania poli(siarczku fenylenu) do różnych technik formowania.
Właściwości wybrano z ogólnych metod badań podanych w ISO 10350-1. Do tego dokumentu włączono również inne metody badań powszechnie stosowane lub szczególnie ważne w odniesieniu do tych materiałów przeznaczonych do różnych technik formowania, a także właściwości charakterystyczne podane w ISO 20558-1 (wskaźnik szybkości płynięcia stopu lub lepkość stopu, gęstość i moduł sprężystości przy rozciąganiu).
Aby uzyskać odtwarzalne i porównywalne wyniki badań, należy stosować metody przygotowania i kondycjonowania, wymiary próbek i procedury testowe określone w niniejszym dokumencie. Ustalone wartości niekoniecznie muszą być identyczne z otrzymanymi przy użyciu próbek o innych wymiarach lub przygotowanych z zastosowaniem innych procedur.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 20558-2:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Poli(siarczek fenylenu) (PPS) materiały do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie próbki do badań oraz oznaczanie właściwości
Data publikacji 25-04-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 20558-2:2019 [IDT], ISO 20558-2:2018 [IDT]
ICS 83.080.20