PN-EN ISO 20558-1:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Tworzywa sztuczne -- Poli(siarczek fenylenu) (PPS) materiały do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

Zakres

W niniejszym dokumencie ustanawiono system oznaczania materiałów termoplastycznych z poli(siarczku fenylenu) (PPS), który może stanowić podstawę specyfikacji.
Rodzaje poli(siarczku fenylenu) (PPS) różnią się od siebie systemem klasyfikacji opartym na odpowiednich poziomach właściwości charakterystycznych:
a) wskaźnikiem szybkości płynięcia lub lepkością stopu;
b) gęstością;
c) modułem sprężystości przy rozciąganiu;
oraz na podstawie informacji o planowanym zastosowaniu i/lub sposobie przetwarzania, ważnych właściwościach, dodatkach, barwnikach, wypełniaczach i materiałach wzmacniających.
Niniejszy dokument dotyczy wszystkich materiałów PPS. Ma zastosowanie do materiałów gotowych do normalnego użytku w postaci proszku, ziaren lub granulatu oraz do materiałów niemodyfikowanych lub modyfikowanych przez barwniki, dodatki, napełniacze itp.
Nie przyjmuje się założenia, że materiały o tym samym oznaczeniu wykazują takie same właściwości. Niniejszy dokument nie zawiera danych technicznych, danych użytkowych lub danych dotyczących warunków przetwórstwa, które mogą być wymagane do określenia materiału do szczególnych zastosowań, i/lub metod przetwórczych. Jeżeli takie dodatkowe właściwości są wymagane, należy je określić zgodnie z metodami badań określonymi w ISO 20558-2, jeśli są odpowiednie.
W celu określenia materiału termoplastycznego do konkretnego zastosowania lub zapewnienia odtwarzalnego przetwarzania, wymagania podano w bloku danych 5 (patrz 4.1).

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 20558-1:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Poli(siarczek fenylenu) (PPS) materiały do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji
Data publikacji 25-04-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 20558-1:2019 [IDT], ISO 20558-1:2018 [IDT]
ICS 83.080.20