PN-EN ISO 19112:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Informacja geograficzna -- Odniesienie przestrzenne za pomocą identyfikatorów geograficznych

Zakres

Zdefiniowano i opisano schemat koncepcyjny określania położenia przestrzennego obiektów za pomocą identyfikatorów geograficznych. Ustanowiono podstawowy model określania położenia przestrzennego obiektów za pomocą identyfikatorów geograficznych oraz zdefiniowano elementy przestrzennego układu odniesienia. Zdefiniowano także schemat koncepcyjny gazetera. W uzupełnieniu określania położenia przestrzennego obiektów za pomocą współrzędnych przedstawionego w normie ISO 19111, w niniejszym dokumencie zdefiniowano dodatkowy sposób rejestrowania położenia przestrzennego za pomocą współrzędnych. Niniejszy dokument umożliwia producentom danych definiowanie przestrzennych systemów odniesienia za pomocą identyfikatorów geograficznych oraz pomaga użytkownikom w zrozumieniu odniesień przestrzennych wykorzystywanych w zbiorach danych. Niniejszy dokument umożliwia tworzenie zestandaryzowanych gazeterów oraz wspiera rozwój innych standardów w zakresie informacji przestrzennej. Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania w zakresie danych przestrzennym w formie cyfrowej, jednak przedstawione zasady mogą być również zastosowane w stosunku do danych przestrzennych w innych formach, takich jak mapy, wykresy i dokumenty tekstowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 19112:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Informacja geograficzna -- Odniesienie przestrzenne za pomocą identyfikatorów geograficznych
Data publikacji 29-05-2019
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 297, Informacji Geograficznej
Wprowadza EN ISO 19112:2019 [IDT], ISO 19112:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 19112:2005 - wersja angielska
ICS 35.240.70