PN-EN ISO 19062-2:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Tworzywa sztuczne – Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) do różnych technik formowania – Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Zakres

1.1 W niniejszym dokumencie określono metody przygotowania kształtek do badań i metody badań, stosowane do oznaczania właściwości ABS przeznaczonych do różnych technik formowania. Podano wymagania dotyczące przygotowania i kondycjonowania zarówno materiału do badań przed formowaniem, jak i kształtek przed badaniem.

1.2 Określono procedury i warunki przygotowania kształtek do badań o określonym stanie oraz procedury dotyczące pomiaru właściwości materiałów, z których te kształtki wykonano. Wyszczególniono właściwości i metody badań, które są odpowiednie i konieczne do charakteryzowania ABS przeznaczonych do różnych technik formowania.

1.3 Właściwości wybrano z ogólnych metod badań podanych w ISO 10350-1. Do niniejszego dokumentu włączono również inne metody badań powszechnie stosowane lub szczególnie ważne w odniesieniu do tych materiałów przeznaczonych do różnych technik formowania, a także właściwości charakterystyczne podane w ISO 19062-1.

1.4 Aby uzyskać odtwarzalne i porównywalne wyniki badań, należy stosować metody przygotowania i kondycjonowania kształtek, ich wymiary i procedury badań, określone w niniejszej części normy. Jeżeli zastosuje się kształtki o innych wymiarach lub przygotuje się je w inny sposób, to uzyskane wyniki mogą nie być identyczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 19062-2:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne – Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) do różnych technik formowania – Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości
Data publikacji 08-05-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 19062-2:2019 [IDT], ISO 19062-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2580-2:2005 - wersja polska
ICS 83.080.20