PN-EN ISO 18472:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne i chemiczne -- Wyposażenie do badań

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące wyposażenia do badań wykorzystywanego do:
— badania wskaźników biologicznych do procesów sterylizacji w parze wodnej, gazowym tlenku etylenu i cieple suchym na zgodność z wymaganiami podanymi w normie wieloczęściowej ISO 11138;
— badania wskaźników chemicznych do procesów sterylizacji w parze wodnej, gazowym tlenku etylenu, cieple suchym i parach nadtlenku wodoru na zgodność z wymaganiami podanymi w ISO 11140-1:2014.
W niniejszym dokumencie podano również metody dostarczające informacji użytecznych do scharakteryzowania działania wskaźników biologicznych i chemicznych dotyczących ich przeznaczonego użycia i rutynowych badań kontroli jakości.
W niniejszym dokumencie nie określono wymagań dotyczących wyposażenia do badań zwłaszcza do badania wskaźników biologicznych i chemicznych przeznaczonych do kontroli procesów usuwania zanieczyszczenia biologicznego w izolatorze i pomieszczeniu przy ciśnieniu atmosferycznym.
W ISO 11138-2:2017, ISO 11138-3:2017, ISO 11138-4:2017 i ISO 11140-1:2014 wymaga się użycia rezystometrów określonych w niniejszym dokumencie, a te rezystometry są stosowane w połączeniu z metodami badań zawartymi w odpowiednich częściach normy wieloczęściowej ISO 11138 i ISO 11140.
Rezystometrów dla wskaźników do niskotemperaturowej pary wodnej i formaldehydu nie uwzględniono w niniejszym dokumencie. Metody badania z zastosowaniem aparatury laboratoryjnej do niskotemperaturowej pary wodnej i formaldehydu podano w ISO 11138-5:2017.
Wyposażenie do badań do badania wskaźników chemicznych Typ 2 (np. Bowiego-Dicka) określono w ISO 11140-3:2007, ISO 11140-4:2007 i ISO 11140-5:2007.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 18472:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne i chemiczne -- Wyposażenie do badań
Data publikacji 07-11-2018
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN ISO 18472:2018 [IDT], ISO 18472:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 18472:2009 - wersja polska
ICS 11.080.01