PN-EN ISO 18417:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Jodowe sorbenty węglowe dla obiektów jądrowych -- Metoda określania współczynnika pojemności sorpcji

Zakres

Zakres niniejszego dokumentu obejmuje
— sorbenty jodu dla elektrowni jądrowych, obiektów jądrowych, reaktorów badawczych i innych reaktorów jądrowych,
— sorbenty jodu w laboratoriach, w tym w medycynie nuklearnej, oraz
— sorbenty jodu dla urządzeń pobierających w systemach próbkowania
Niniejszy dokument ma zastosowanie dla producentów i operatorów sorbentów jodu, (którzy) mają ocenić rzeczywistą wydajność oraz pojemność sorpcyjną tych sorbentów dla radiojodu.
Niniejszy dokument dotyczy granulowanych i rozdrobnionych sorbentów jodu opartych na węglu aktywnym (zwanych dalej "sorbentami") stosowanych do wychwytywania gazowej postaci jodu promieniotwórczego i jego związków. W dokumencie opisano metodę i warunki określania współczynnika pojemności sorpcyjnej w laboratorium.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 18417:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Jodowe sorbenty węglowe dla obiektów jądrowych -- Metoda określania współczynnika pojemności sorpcji
Data publikacji 07-08-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza EN ISO 18417:2019 [IDT], ISO 18417:2017 [IDT]
ICS 13.280