PN-EN ISO 18363-2:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie chloropropanodioli związanych z kwasami tłuszczowymi (MCPDs) oraz glicydolu za pomocą GC/MS -- Część 2: Metoda z zastosowaniem transestryfikacji alkaicznej i pomiaru 2-MCPD, 3-MCPD i glicydolu

Zakres

Niniejsza dokument opisuje procedurę równoległego oznaczania glicydolu, 2-MCPD i 3-MCPD obecnego w formie związanej lub wolnej w olejach i tłuszczach. Metoda bazuje na alkalicznie katalizowanym rozbiciu estru, transformacji uwolnionego glicydolu w monobromopropanediol (MBPD) i derywatyzacji pochodnych wolnych dioli (MCPD i MBPD) za pomocą kwasu fenyloborowego (PBA). Chociaż wolny MCPD oraz glicydol są obecne w tłuszczach i olejach w niewielkich i znikomych ilościach, znacząca zawartość zwiększy proporcjonalnie oznaczenie związanych analitów. Wyniki zawsze są sumą wolnej i związanej formy pojedynczego analitu.
Niniejsza metoda jest odpowiednia do stałych i ciekłych tłuszczów i olejów. Niniejszy dokument można również stosować do tłuszczów zwierzęcych i używanych olejów i tłuszczów smażalniczych, ale wymagane jest przeprowadzenie badań walidacyjnych przed wykonaniem analizy tych matryc.
Mleko i produkty mleczne (lub tłuszcz pochodzący z mleka i produktów mlecznych) są wyłączone z zakresu niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 18363-2:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie chloropropanodioli związanych z kwasami tłuszczowymi (MCPDs) oraz glicydolu za pomocą GC/MS -- Część 2: Metoda z zastosowaniem transestryfikacji alkaicznej i pomiaru 2-MCPD, 3-MCPD i glicydolu
Data publikacji 15-11-2018
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 18363-2:2018 [IDT], ISO 18363-2:2018 [IDT]
ICS 67.200.10