PN-EN ISO 17652-2:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17652-2:2009 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Spawanie -- Badanie powłok ochronnych w odniesieniu do spawania i procesów pokrewnych -- Część 2: Własności powłok ochronnych dotyczące spawania

Zakres

Opisano następujące badania dotyczące oceny wpływu powłok ochronnych na spawalność. a) Badanie klasyfikujące. Badanie przesiewowe stanowiące metodę oceny względnej wpływu pokrycia ochronnego o określonej grubości na spawanie poprzez wykonywanie typowej spoiny i następnie ocenę stopnia porowatości. Badania klasyfikujące są właściwe do deklarowania przez dostawców wpływu poszczególnych pokryć i podobnych celów; b) Badanie spawalności. Metoda oceny wpływu na spawanie kombinacji materiałów dodatkowych i powłoki ochronnej przy różnych procesach spawalniczych. Wykonywana standardowa spoina pachwinowa umożliwia porównanie poprzez ogólną ocenę jakości

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 17652-2:2005 - wersja angielska
Tytuł Spawanie -- Badanie powłok ochronnych w odniesieniu do spawania i procesów pokrewnych -- Część 2: Własności powłok ochronnych dotyczące spawania
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 17-02-2009
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 17652-2:2003 [IDT]
ICS 25.160.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 17652-2:2009 - wersja polska