PN-EN ISO 17652-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Spawanie -- Badanie powłok ochronnych w odniesieniu do spawania i procesów pokrewnych -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Określono warunki standardowe oceny wpływu pokryć ochronnych na spawanie elementów stalowych poprzez: badanie przez dostawców podczas opracowywania nowych powłok; badanie przez dostawców podczas produkcji; deklaracje własności powłoki przez dostawców; stosowanie jako warunków odniesienia w kontraktach pomiędzy dostawcami i odbiorcami; badanie zatwierdzające przez odbiorców. Może również służyć do porównań różnych pokryć za pomocą odpowiednich procedur spawania oraz różnych procedur spawania z wykorzystaniem określonego pokrycia. Podano definicje 7 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 17652-1:2008 - wersja polska
Tytuł Spawanie -- Badanie powłok ochronnych w odniesieniu do spawania i procesów pokrewnych -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 29-02-2008
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 17652-1:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17652-1:2005 - wersja angielska
ICS 25.160.10