PN-EN ISO 17633:2018-03 - wersja niemiecka

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe proszkowe i pręty do spawania łukowego w osłonie gazu i bez osłony gazu elektrodą metalową stali nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące klasyfikacji drutów elektrodowych proszkowych o rdzeniu topnikowym i rdzeniu metalowym jak również prętów, przeznaczonych do łukowego spawania bez osłony i w osłonie gazów stali nierdzewnych i żaroodpornych bazującej na składzie chemicznym stopiwa, typie rdzenia elektrod, rodzaju gazu osłonowego, pozycji spawania i własnościach mechanicznych stopiwa w stanie po spawaniu lub po obróbce cieplnej.
W niniejszym dokumencie wykorzystano system klasyfikacji oparty na nominalnym składzie chemicznym lub system bazujący na typie stopu.
a) Rozdziały, podrozdziały i tablice, które mają przyrostek „A” znajdują zastosowanie tylko do wyrobów, klasyfikowanych zgodnie z systemem bazującym na nominalnym składzie.
b) Rozdziały, podrozdziały i tablice, które mają przyrostek „B” znajdują zastosowanie tylko do wyrobów, klasyfikowanych zgodnie z systemem bazującym na typie stopu.
c) Rozdziały, podrozdziały i tablice, które nie mają ani przyrostka „A” ani „B”, znajdują zastosowanie do wszystkich drutów elektrodowych proszkowych, klasyfikowanych według niniejszej Normy Międzynarodowej.
Dla celów niniejszego dokumentu, prąd impulsowy nie jest stosowany przy klasyfikacji drutów elektrodowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 17633:2018-03 - wersja niemiecka
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe proszkowe i pręty do spawania łukowego w osłonie gazu i bez osłony gazu elektrodą metalową stali nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja
Data publikacji 17-05-2019
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 17633:2018 [IDT], ISO 17633:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17633:2010 - wersja angielska
ICS 25.160.20