PN-EN ISO 16645:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Ochrona radiologiczna -- Medyczne akceleratory elektronowe -- Wymagania i zalecenia dotyczące projektowania osłon i ich ocena

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie dla medycznych akceleratorów elektronowych, tj. akceleratorów liniowych o nominalnych energiach wiązki w zakresie od 4 MV do 30 MV, w tym poszczególnych instalacji takich jak ramię robotyczne, urządzenia do radioterapii z modulacją helikalną intensywności i dedykowane urządzenia do śródoperacyjnej radioterapii elektronowej(IORT).
Cyklotrony i synchrotrony stosowane do hadronoterapii nie są brane pod uwagę.
Wymagania i zalecenia dotyczące ochrony radiologicznej określone w niniejszej Normie Międzynarodowej obejmują aspekty związane z regulacjami, ekranowaniem celów projektowych i innymi kryteriami projektowymi, rolę producentów, urzędników ds. ochrony radiologicznej lub wykwalifikowanego eksperta oraz interakcje między
zainteresowanymi stronami, promieniowanie wokół akceleratora liniowego, ekranowanie urządzeń konwencjonalnych i specjalnych (w tym materiały ekranujące i wartości transmisyjne, obliczenia dla różnych pomieszczeń zabiegowych, konfiguracje, wpływ przewodu na ochronę radiologiczną) i monitoring radiologiczny (pomiary).
UWAGA 1 W Załączniku A podano wartości transmisji dla najczęściej spotykanych materiałów ekranujących.
UWAGA 2 W Załączniku B podano dane pomocnicze do obliczenia ekranowania.
UWAGA 3 W Załączniku C podano przykład obliczeń dla konwencjonalnego urządzenia i standardowego powikłania.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16645:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Ochrona radiologiczna -- Medyczne akceleratory elektronowe -- Wymagania i zalecenia dotyczące projektowania osłon i ich ocena
Data publikacji 22-07-2019
Liczba stron 90
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza EN ISO 16645:2019 [IDT], ISO 16645:2016 [IDT]
ICS 13.280