PN-EN ISO 16380:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Pojazdy drogowe -- Złącze do tankowania mieszanek paliw

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do dysz i zbiorników pojazdów zasilanych sprężoną mieszanką paliw, nazywanymi dalej urządzeniami, skonstruowanymi całkowicie z nowych, nieużywanych części i materiałów. Dysze przyłączy sprężonych mieszanek paliw składają się z następujących elementów:
a) zbiornika i nasadki ochronnej (zamontowanych w pojeździe) (patrz Rozdział 7);
b) dyszy (zamontowanej po stronie dystrybutora) (patrz Rozdział 5).
Niniejsza Norma Międzynarodowa stosowana jest do urządzeń o ciśnieniu roboczym 20 MPa, 25 MPa i 35 MPa, o których mowa w niniejszej Normie Międzynarodowej, jako [patrz 9.1 c)]:
– typ 1: M200, M250 i M350;
– typ 2: N200 i N250.
Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy ciśnienia roboczego: 20 MPa, 25 MPa i 35 MPa dla typu 1 oraz 20 MPa oraz 25 MPa dla typu 2.
Niniejsza Norma Międzynarodowa stosowana jest do urządzeń ze znormalizowanymi współpracującymi elementami (patrz: 5.8 i 7.7).
Niniejszą Normę Międzynarodową stosuje się do złączy, które:
a) zapobiegają możliwości tankowania pojazdów zasilanych mieszanką paliw za pomocą dystrybutora o ciśnieniu roboczym wyższym niż ciśnienie robocze układu paliwowego pojazdu,
b) umożliwiają tankowanie pojazdu zasilanego mieszanką paliw za pomocą dystrybutora o ciśnieniu roboczym równym albo mniejszym niż ciśnienie robocze układu paliwowego pojazdu,
c) umożliwiają tankowanie pojazdu zasilanego mieszanką paliw za pomocą dystrybutora sprężonego gazu ziemnego,
d) umożliwiają tankowanie pojazdu zasilanego mieszanką paliw za pomocą dystrybutorów stacji sprężonego gazu ziemnego o ciśnieniu roboczym równym lub mniejszym niż ciśnienie robocze układu paliwowego pojazdu,
e) zapobiegają możliwości tankowania pojazdów zasilanych mieszanką paliw typu 1 z dystrybutorów mieszanek paliw, wyposażonych w dysze typu 2 i odwrotnie,
f) zapobiegają możliwości tankowania pojazdów zasilanych gazem ziemnym na stacjach mieszanek paliw i z dystrybutorów tych paliw, oraz
g) zapobiegają możliwości tankowania pojazdów zasilanych czystym wodorem z dystrybutorów stacji mieszanek paliw.
Niniejszą Normę Międzynarodową stosuje się do mieszanin zawierających wodór o stężeniu od 2% do 30% objętościowych i sprężony gaz ziemny, przy czym:
a) gaz ziemny jest zgodny z ISO 15403-1 i ISO 15403-2;
b) czysty wodór jest zgodny z ISO 14687-1 lub ISO/TS 14687-2.
Wszelkie odniesienia do ciśnień (MPa) w całej niniejszej Normie Międzynarodowej należy rozumieć jako ciśnienie zmierzone, o ile nie zaznaczono inaczej.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16380:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Pojazdy drogowe -- Złącze do tankowania mieszanek paliw
Data publikacji 05-10-2018
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN ISO 16380:2018 [IDT], ISO 16380:2014/Amd 1:2016 [IDT], ISO 16380:2014 [IDT]
ICS 75.200