PN-EN ISO 16133:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Jakość gleby -- Zasady przygotowywania i prowadzenia programów monitorowania

Zakres

W niniejszym dokumencie podano podstawowe zasady wyboru sposobów postępowania podczas przygotowywania i prowadzenia programów długoterminowego monitorowania jakości gleby. Uwzględniono dużą liczbę celów programów monitorowania gleby. Celem niniejszego dokumentu jest pomoc w uzyskaniu podstawy do dialogu między stronami, które mogą uczestniczyć w monitoringu.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16133:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Zasady przygotowywania i prowadzenia programów monitorowania
Data publikacji 11-04-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 192, Ogólnych i Fizyki Gleby
Wprowadza EN ISO 16133:2018 [IDT], ISO 16133:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16133:2011 - wersja angielska
ICS 13.080.01