PN-EN ISO 15883-6:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15883-6:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Myjnie-dezynfektory -- Część 6: Wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji termicznej nieinwazyjnych, niekrytycznych wyrobów medycznych i wyposażenia do ochrony zdrowia

Zakres

W niniejszej części ISO 15883 określono szczegółowe wymagania dotyczące myjni-dezynfektorów (WD) przeznaczonych do stosowania, jeśli konieczny poziom zapewnienia dezynfekcji może zostać osiągnięty przez czyszczenie i dezynfekcję termiczną (A0 nie mniejsze niż 60) oraz gdy nie jest wymagane prowadzenie niezależnego automatycznego zapisu procesów krytycznych. Niniejsza norma przeznaczona jest do stosowania łącznie z ISO 15883-1, w której podano ogólne wymagania dotyczące WD. Zakres produktów do których może być stosowany ten szczególny typ WD jest ograniczony do wyrobów i wyposażenia, które są nieinwazyjne i niekrytyczne (tzn. nie penetrują skóry ani nie kontaktują się z powierzchniami błon śluzowych). UWAGA Dezynfekcja termiczna może zostać przeprowadzona przez płukanie wsadu gorącą wodą, ekspozycję w parze wodnej lub obiema metodami łącznie

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15883-6:2012 - wersja polska
Tytuł Myjnie-dezynfektory -- Część 6: Wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji termicznej nieinwazyjnych, niekrytycznych wyrobów medycznych i wyposażenia do ochrony zdrowia
Data publikacji 14-11-2012
Data wycofania 27-10-2015
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN ISO 15883-6:2011 [IDT], ISO 15883-6:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15883-6:2011 - wersja angielska
ICS 11.080.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15883-6:2015-10 - wersja angielska, PN-EN ISO 15883-6:2015-10 - wersja polska