PN-EN ISO 15883-4:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15883-4:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Myjnie-dezynfektory -- Część 4: Wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji chemicznej endoskopów termolabilnych

Zakres

Określono szczegółowe wymagania, z uwzględnieniem działań, dotyczących myjni-dezynfektorów (WD) przeznaczonych do czyszczenia i dezynfekcji chemicznej endoskopów termolabilnych. Określono również wymagania eksploatacyjne dotyczące czyszczenia i dezynfekcji myjni-dezynfektorów oraz ich elementów i wyposażenia dodatkowego, które może być wymagane do osiągnięcia niezbędnego działania. Dodatkowo podano metody, oprzyrządowanie i instrukcje wymagane do badania typu, badań fabrycznych, walidacji (kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej, przy pierwszej instalacji), rutynowej kontroli i monitorowania oraz ponownej walidacji, okresowo i po istotnych naprawach

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-06-2020 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN ISO 15883-4:2010 - wersja polska
Tytuł Myjnie-dezynfektory -- Część 4: Wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji chemicznej endoskopów termolabilnych
Data publikacji 07-05-2010
Data wycofania 01-02-2019
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN ISO 15883-4:2009 [IDT], ISO 15883-4:2008 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN ISO 15883-4:2009 - wersja angielska
ICS 11.080.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15883-4:2019-02 - wersja angielska