PN-EN ISO 15876-3:2017-03 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 3: Kształtki

Zakres

W niniejszym dokumencie podano właściwości kształtek wykonanych z polibutenu-1 (PB-1), wchodzących w skład systemów przewodów rurowych przeznaczonych do stosowania w instalacjach wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak i nie przeznaczonej do tego celu (systemy wewnętrzne), a także do systemów grzewczych, pod ciśnieniami projektowymi i o temperaturach zgodnych z klasami zastosowań (patrz ISO 15876-1).
Nazwa polibuten jest stosowana łącznie ze skrótem PB w niniejszym dokumencie.
W niniejszym dokumencie podano zakres warunków eksploatacji (klasy zastosowań), ciśnienia projektowe. Wartości TD, Tmax i Tmal przekraczające wartości podane w ISO 15876-1:2016, Tablica 1 nie mają zastosowania w niniejszym dokumencie.
UWAGA Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i i jakichkolwiek, odpowiednich zaleceń lub przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania.
Podano także parametry do wykonania badań zgodnie z normami powołanymi w niniejszym dokumencie.
Niniejszą normę, wraz z innymi częściami ISO 15876 stosuje się do wykonanych z PB kształtek oraz do kształtek wykonanych z innych materiałów przeznaczonych do łączenia z rurami zgodnymi z ISO 15876-2 w instalacjach wody ciepłej i zimnej, przy czym połączenia są zgodne z wymaganiami ISO 15876-5.
Niniejsza norma ma zastosowanie do kształtek następujących typów:
- kształtek zgrzewanych kielichowo
- kształtek zgrzewanych elektrooporowo
- kształtek do połączeń mechanicznych
- kształtek zawierających zapraski.
Dopuszcza się kształtki, wykonane z alternatywnych materiałów, które podczas dopasowania do rur zgodnych z ISO 15876-2, spełniają wymagania ISO 15876-5.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15876-3:2017-03 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 3: Kształtki
Data publikacji 09-01-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 15876-3:2017 [IDT], ISO 15876-3:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15876-3:2009 - wersja polska
ICS 23.040.45, 91.140.60