PN-EN ISO 15876-1:2017-03 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

W niniejszym dokumencie podano ogólne aspekty dotyczące systemów przewodów rurowych z polibutenu-1 (PB-1), stosowanych w instalacjach wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak i nie przeznaczonej do tego celu (systemy wewnętrzne), a także do systemów grzewczych, pod ciśnieniami projektowymi i o temperaturach zgodnych z klasami zastosowań (patrz Tablica 1).
Nazwa polibuten jest stosowana łącznie ze skrótem PB w niniejszym dokumencie.
W niniejszej normie podano zakres warunków eksploatacji (klasy zastosowań), ciśnienie projektowe i klasy wymiarów rury. Wartości TD, Tmax i Tmal przekraczające wartości podane w Tablicy 1 nie mają zastosowania.
UWAGA Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i jakichkolwiek, odpowiednich zaleceń lub przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania.
Podano także parametry do wykonania badań zgodnie z normami powołanymi w niniejszej części ISO 15876. Niniejszą normę wraz z innymi częściami ISO 15876 stosuje się do wykonanych z PB rur, kształtek i ich połączeń oraz do połączeń z elementami wykonanymi z innych materiałów polimerowych oraz niepolimerowych, przeznaczonych do stosowania w instalacjach do wody ciepłej i zimnej.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15876-1:2017-03 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 14-12-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 15876-1:2017 [IDT], ISO 15876-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15876-1:2009 - wersja polska
ICS 23.040.01, 91.140.60