PN-EN ISO 15701:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15701:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Skóra wyprawiona -- Badanie odporności barwy -- Odporność barwy na migrację do plastyfikowanego poli(chlorku winylu)

Zakres

Podano metodę oceny tendencji barwników i pigmentów do migracji ze skóry do materiału syntetycznego. Omówiono zasadę metody, przyrządy i materiały, próbkę do badań, sposób postępowania i protokół badania. W załącznikach podano źródła zakupu przyrządów i materiałów oraz bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15701:2001 - wersja polska
Tytuł Skóra wyprawiona -- Badanie odporności barwy -- Odporność barwy na migrację do plastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Data publikacji 20-09-2001
Data wycofania 17-08-2015
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 20, Skóry i Obuwia
Wprowadza EN ISO 15701:1999 [IDT], ISO 15701:1998 [IDT]
ICS 59.140.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15701:2015-08 - wersja angielska