PN-EN ISO 15493:2005/A1:2017-03 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Akrylonitryl-butadien-styren (ABS), nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) i chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Specyfikacje elementów i systemu -- Szeregi metryczne

Zakres

Wprowadzono następujące zmiany:
- str.2, Rozdz.2 usunięto pozycje: ISO 12092, ISO 1167:1996; dodano ISO 1167-1
- str.6, 3.4.1 zastapiono odsyłacz 3)
- str.8, 5.1 Postanowienia ogólne, usunięto pierwszy akapit i wstawiono nowy zapis
- str 8, 5.2 Właściwości wytrzymałości hydrostatycznej, dodano uwagę po 3 paragrafie
- str.12, Rozdz. 11 Kleje, usunieto dwa paragrafy i wstawiono nowy zapis
- str.48, C.1.5.1 Gęstośc i zawartośc chloru, zastapiono Tab. C.1
- str.48, C.1.5.2 Stabilność termiczna zastapiona dwa paragrafy nowym
- str 50, C.3.2 Wymiary kielichów do połączeń klejonych, Wymiary kielichów stożkowych do połączeń klejonych (patrz Rysunek C.4) są określone w tabeli C.5.
- str 53, C.3.3.2.4 Średnice i długości kielichów stożkowych, usunięto Rys. C.4 i Tab. C.5
- str.56, C.4.1.1 Odporność na ciśnienie wewnętrzne, zastąpiono Tab. C.8
- str. 58, C.4.2 Właściwości mechaniczne kształtek, zastapiono Tab. C.11
- str.59, C.5.1 Włąściwości fizyczne rur, Tab. C.13, wstawiono odsyłacz a) do Temperatury Miękknienia Vicata
- str.59, C.5.2 Postanowienia ogólne Tab. C.14, wstawiono odsyłacz c) do Temperatury Miękknienia Vicata

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15493:2005/A1:2017-03 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Akrylonitryl-butadien-styren (ABS), nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) i chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Specyfikacje elementów i systemu -- Szeregi metryczne
Data publikacji 01-10-2018
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 15493:2003/A1:2017 [IDT], ISO 15493:2003/Cor 1:2004 [IDT], ISO 15493:2003/Amd 1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
ICS 23.040.01