PN-EN ISO 15156-3:2015-11 - wersja polska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Materiały stosowane przy wydobywaniu ropy i gazu w środowisku zawierającym H2S -- Część 3: Stopy odporne na pękanie CRA (stopy odporne na korozję) i inne stopy

Zakres

W niniejszej części ISO 15156 podano wymagania i zalecenia dotyczące doboru i kwalifikowania CRA (stopów odpornych na korozję) i innych stopów eksploatowanych w urządzeniach używanych przy wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz w instalacjach uzdatniania gazu w środowiskach zawierających H2S, w których awaria tych urządzeń może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa zarówno publicznego, jak i personelu lub zagrożenie dla środowiska. Można ją stosować podczas podejmowania działań mających na celu uniknięcie kosztownych skutków zniszczenia wyposażenia przez korozję. Uzupełnia ona wymagania dotyczące materiałów podanych w odpowiednich przepisach projektowych, normach lub przepisach prawnych, ale ich nie zastępuje.
W niniejszej części ISO 15156 ujęto zagadnienia odporności tych materiałów na powstawanie uszkodzeń, które mogą być wywołane pękaniem naprężeniowym siarczkowym (SSC), pękaniem naprężeniowym korozyjnym (SCC) i pękaniem naprężeniowym wodorowym wywołanym procesami galwanicznymi (GHSC).
Niniejsza część ISO 15156 odnosi się tylko do powstawania pęknięć. Nie ujęto w niej zagadnień związanych z korozją ubytkową materiałów (utratą masy materiału) lub korozją miejscową.
W Tablicy 1 podano niewyczerpujący wykaz urządzeń, do których stosuje się niniejszą część ISO 15156 z dopuszczalnymi wyjątkami.
Niniejszą część ISO 15156 stosuje się podczas kwalifikacji i doboru materiałów do wyposażenia zaprojektowanego i wytworzonego z zastosowaniem metod konstrukcyjnych opartych na kontrolowanym obciążeniu. W przypadku zastosowania metod konstrukcyjnych opartych na odkształceniu patrz ISO 15156 1:2015, Rozdział 5.
Niniejszą część ISO 15156 niekoniecznie stosuje się do wyposażenia używanego w procesach rafineryjnych lub przetwarzania ropy naftowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15156-3:2015-11 - wersja polska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Materiały stosowane przy wydobywaniu ropy i gazu w środowisku zawierającym H2S -- Część 3: Stopy odporne na pękanie CRA (stopy odporne na korozję) i inne stopy
Data publikacji 17-07-2019
Liczba stron 86
Grupa cenowa X
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 15156-3:2015 [IDT], ISO 15156-3:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15156-3:2010 - wersja angielska, PN-EN ISO 15156-3:2010 - wersja polska, PN-EN ISO 15156-3:2010/Ap1:2013-03 - wersja angielska
ICS 75.180.01