PN-EN ISO 15118-4:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 501,30  PLN Z VAT: 616,60  PLN
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 4: Badanie zgodności sieci i protokołu aplikacji

Zakres

W ISO 15118-4:2018 określono badania zgodności w formie abstrakcyjnego zestawu badawczego (Abstract Test Suite - ATS) dla badanego układu (System Under Test – SUT) wdrażające Kontrolera Komunikacji Pojazdu Elektrycznego (EVCC) lub Kontrolera Komunikacji Infrastruktury Ładowania (SECC) zgodnie z ISO 15118-2. Niniejsze badania zgodności określają możliwości testowe oraz możliwe zachowania SUT, a także sprawdzają co jest przestrzegane w odniesieniu do wymagań zgodności określonych w ISO 15118-2 oraz w stosunku do możliwości implementacyjnych SUT określonych przez wdrażającego. Badania zdolności w ramach ATS mają za zadanie sprawdzać czy obserwowalne zdolności SUT są zgodne z wymaganiami statycznej zgodności określonej w ISO 15118-2. Próby zachowania ATS badają proces implementacji tak dokładnie jak to możliwe w pełnym zakresie dynamicznych wymogów zgodności określonych w ISO 15118-2 oraz w ramach zdolności SUT (patrz UWAGA 1). Architektura badawcza została opisana w odniesieniu do ATS. Przypadki badań w niniejszym dokumencie zostały opisane przy wykorzystaniu tej architektury badawczej i zostały określone w TTCN-3 Wspólnego Języka na potrzeby ISO/OSI Warstwa Sieci (Warstwa 3) oraz powyżej. Przypadki badań zgodności dla ISO/OSI Warstwy Fizycznej (Warstwa 1) i Warstwy Łącza Danych (Warstwa 2) określa ISO 15118-5. Przypadki użycia z nakładającymi się na siebie zakresami zostały szczegółowo opisane. Niniejszy dokument nie zawiera określonych badań innych norm, o których mowa w ISO 15118-2, np. IETF RFCs. Ponadto, badania zgodności określone w niniejszej normie nie obejmują oceny wydajności i niezawodności wdrożenia. Nie mogą stanowić osądów fizycznej realizacji prymitywów abstrakcyjnych usług, tego jak system został wdrożony, jak świadczy jakąkolwiek zamówioną usługę, jak również środowiska implementacji protokołu. Ponadto, przypadki badawcze określone w niniejszym dokumencie dotyczą wyłącznie protokołu komunikacji określonego w ISO 15118-2. Przepływ energii pomiędzy EVSE i pojazdem elektrycznym nie został uwzględniony.
UWAGA 1 Praktyczne ograniczenia uniemożliwiają określenie wyczerpującego zestawu badań, a rozważania ekonomiczne mogą w dalszym stopniu ograniczać badanie. Dlatego też celem niniejszego dokumentu jest zwiększenie prawdopodobieństwa współdziałania różnych scenariuszy wdrożeń. Można to osiągnąć poprzez ich weryfikację za pomocą zestawu badań protokołu, zarazem zwiększając pewność, że każda implementacja jest zgodna ze specyfikacją protokołu. Jednakże, określony zestaw badań protokołu nie gwarantuje zgodności ze specyfikacją, gdyż raczej wykrywa błędy, niż ich brak. Zatem zgodność wyłącznie z zestawem badań nie gwarantuje współdziałania. Jedyne co daje to pewność, że implementacja ma wymagane zdolności oraz że jej zachowanie jest konsekwentnie zgodne z reprezentatywnymi przykładami komunikacji.
UWAGA 2 Niniejszy dokument zawiera pewne zależności w odniesieniu do badań zgodności określonych w ISO 15118-5, które wynikają z zależności wewnątrzwarstwowych ISO/OSI w zasadniczej specyfikacji protokołu (np. tryb uśpienia).

* wymagane pola

Bez VAT: 501,30  PLN Z VAT: 616,60  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15118-4:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 4: Badanie zgodności sieci i protokołu aplikacji
Data publikacji 10-05-2019
Liczba stron 1474
Grupa cenowa XU
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza EN ISO 15118-4:2019 [IDT], ISO 15118-4:2018 [IDT]
ICS 43.120, 43.040.15