PN-EN ISO 15112:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Gaz ziemny -- Wyznaczanie energii

Zakres

W niniejszym dokumencie podano sposoby wyznaczania energii gazu ziemnego za pomocą pomiarów lub obliczeń i opisano konieczne do ich podjęcia odpowiednie techniki i środki. Obliczanie energii cieplnej opiera się na odrębnych pomiarach ilości, masy lub objętości przesyłanego gazu i jego zmierzonej lub obliczonej wartości kalorycznej. Podane są również ogólne zasady obliczania niepewności.
Opisane są jedynie układy będące aktualnie w użyciu.
UWAGA Stosowanie takich układów w handlu komercyjnym lub urzędowym może wymagać zatwierdzenia przez krajowe agencje autoryzujące, wymagana jest także zgodność z przepisami prawa.
Niniejszą Normę Międzynarodową stosuje się do wszelkich pomiarowych stacji gazowych od domowych do bardzo dużych wysokociśnieniowych przesyłowych.
Nowe techniki nie są wykluczone, przy założeniu, że ich sprawdzone działanie jest równoważne lub lepsze od technik, o których mowa w niniejszym dokumencie.
Układy pomiaru gazu nie są przedmiotem niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15112:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Gaz ziemny -- Wyznaczanie energii
Data publikacji 31-01-2019
Liczba stron 84
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza EN ISO 15112:2018 [IDT], ISO 15112:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15112:2014-07 - wersja angielska
ICS 75.060